• Slide Image

  TT BuluTT

  BULUTT BİLİŞİMDE

  Öncüyüz

  BuluTT Depo ,MRD Bilişim tarafından Türk Telekom Kullanıcılarına dosya paylaşım platformu sunan bir hizmettir.

  Devamına Bakınız
 • Slide Image

  Dernekler Dairesi Başkanlığı

  DERBİS

  Dernekler Dairesi Başkanlığı personelinin iş ve işlemlerinin yapıldığı, güncel yazılım teknolojilerinin kullanıldığı yeni, performanslı, kaliteli, geniş kapsamlı ve kullanıcı dostu web tabanlı kurumsal yazılımdır

  Devamına Bakınız
TT IDM

Kimlik ve Erişim Yönetimidir. Türk Telekom'da kullanılmakta olan yazılım sistemlerinin kullanıcı yönetiminin tek noktadan (Identity Manamagement) yapılması ve kullanıcının tek oturum ile yetkisi olan bütün sistemlere girilebilm- esi için (Single Sign On) Oracle Identity Manager ve Oracle Access Manager ürünlerinin sistemlere entegrasyonunun yapılması.

Türk Telekom'da kullanılmakta olan kurum- sal yazılımların 40bin kullanıcısının kimlik, organizasyon ve erişim yönetimi yazılım üzerinden yapılmaktadır. Şu an IDM ve SSO'ya entegre 18 sistem bulunmaktadır ve sürekli yeni sistemlerin entegre edilmesi ile yapı genişletilmektedir.

Projenin Sağladıkları
 • Kullanıcı yönetiminin tek merkezden yapılabilmesi ile yönetim karmaşası ortadan kalkmıştır.
 • Kullanıcı yetkilerinin uç sistemlerle senkronizasyonu sayesinde, uygulama düzeyinde yapılabilecek yetki değişiklikleri kullanıcı yönetimi tarafından tespit edilebilmektedir.
 • Birden fazla uygulama kullanan kullanıcılar için kullanıcı adı/şifre karmaşası ortadan kalkmıştır.
 • Tek kullanıcı adı ve şifre ile kullanıcının tek bir giriş sayfasından yetkisi olan bütün sistemlere erişimi sağlanmıştır.
 • Tanımlanan onay mekanizmaları sayesinde kullanıcı rol ve yetki değişiklikleri bir düzene oturtulmuştur.
 • Tanımlanan raporlar sayesinde entegre edilen sistemler ile ilgili kullanıcı verisine erişim sağlanmıştır.

TT IDM ve SSO projesi kurumun organizasyon karmaşıklığı ve büyüklüğü, kullanılan sistemlerin işlem hacmi ve sayısının fazlalığına karşın kuruma sağladığı avantajlar ve sürekli yeni sistemlerin entegre ediliyor olması da projenin başarısını ispat etmektedir.

Teknik Özellikleri
 • Proje kurumun kullandığı LDAP ve SAP gibi sistemler ile entegre edilmiş böylece varolan kullanıcı alt yapısını çok değiştirmeden kullanıcı ve erişim yöntemini basit ve kolay yönetilebilir hale getirmiştir.
 • Genişletilebilir yapısı ile yeni sistemlere kolayca entegre edilebilmektedir ve kuruma bir kullanıcı yönetimi standartı getirmiştir.
Benzerlerine göre artıları
 • Kuruma göre şekillendirilmiş yapısı ile ürün kurumun isteklerine tam olarak cevap verebilmektedir.